Стратегія розвитку

Стратегія розвитку Воскресенської ОТГ на 2019-2021 рр. ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням ХХХVІІІ сесії VIII скликання Воскресенської селищної ради № 1 від 15.11.2019 р.

Етапи розробки Стратегії розвитку Воскресенської ОТГ на 2019-2021 рр.

2. Розпорядження №27/1 від 15 квітня 2019 року Про внесення змін до розпорядження №99-р від 30.06.2017р. Про затвердження Положення складу робочої групи розвитку Воскресенської селищної ради
3. Склад робочої групи

4. Соціально-економічний аналіз Воскресенської об'єднаної територіальної громади
5. Результати опитування мешканців та мешканок Воскресенської об'єднаної територіальної громади
6. SWOT-аналіз (сильні та слабкі сторони громади, можливості та ризики)

Місія та Бачення громади

Воскресенська громада – це громада високої культури та толерантності, в якій комфортно та безпечно жити й працювати її мешканцям; екологічно чистий, по-європейському привабливий субрегіон Миколаївської області з інфраструктурою, місцями відпочинку та спорту для всіх жителів та жительок громади відповідно до їх потреб та її гостей.

Мальовничий край з багатою природою та традиціями дає можливість розвивати самодостатню і заможну громаду, раціонально використовувати наявні ресурси, будувати ефективні взаємовідносини з бізнес-партнерами. Воскресенська громада – центр активного відпочинку з добре організованим екотуризмом, громада, де згуртовані мешканці мають всі умови для змістовного відпочинку та достойного життя.

3.4. Стратегічне бачення розвитку Воскресенської селищної ради

Стратегія розвитку фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету Воскресенської селищної ради, субвенцій з державного, обласного бюджету та інших коштів не заборонених законодавством України.

SWOT – аналіз є оцінкою стартових можливостей перед розробкою практичних кроків по реалізації плану соціально – економічного розвитку громади.

SWOT – аналіз

Сильні сторони

(Внутрішні фактори)

Якості, ресурси, які можуть бути використані для ефективного досягнення мети

Слабкі сторони

(Внутрішні фактори)

Внутрішні недоліки і обмеження, що ставлять під загрозу досягнення цілей

 1. Вигідне географічне положення (близькість до обласного центру, магістральних автомобільнихОдеса-Дніпро та залізничних шляхівХерсон-Миколаїв-Київ, морських портів, розвинута мережа транспортних та пасажирських сполучень);

 2. Велика кількість сонячних днів робить привабливим розвиток альтернативної енергетики (СЕС)

 3. Наявність відділу ЦНАПу полегшує розвиток бізнесу;

 4. Наявність повнокомплектних загальних шкіл з колективами, що мають досвід активної громадської роботи;

 5. Наявність розгалуженої сітки медичних закладів;

 6. Потужний сільськогосподарський комплекс в рослинницькій галузі;

 7. Наявність біологічного та ландшафтного різноманіття (родюча земля, ліси, лісосмуги, річка Інгул), що дає змогу розвивати сільський та екотуризм;

 8. Добре організована система дошкільної, шкільної та позашкільної освіти (наявність творчих колективів, що популяризують громаду);

 9. Великий досвід у розвитку спорту та роботи з талановитою молоддю;

 10. Розвинена мережа закладів торгівлі та громадського харчування;

 11. Наявність земель запасу, що можуть використовуватися для залучення інвестицій.

 12. Наявність історико-культурної спадщини

 1. Низький рівень згуртованості громади;

 2. Низький рівень оплати праці, високий рівень тіньової економіки, недостатнє забезпечення людей працездатного віку робочими місцями призводить до відтоку населення за межі громади та зменшує надходження до місцевого бюджету;

 3. Соціальна пасивність людей;

 4. Погане забезпечення водою, шкідлива для здоров’я людини (вода низької якості, інженерно-технічні комунікації зношені);

 5. Низька екологічна культура населення призводить до виникнення стихійних звалищ, винищення зелених насаджень, забруднення річки тощо;

 6. Недостатній рівень благоустрою населених пунктів ОТГ;

 7. Низький рівень надання побутових послуг;

 8. Недостатня кількість та мале різноманіття організованих зон відпочинку та активного дозвілля;

 9. Низька якість дорожнього покриття більшості комунальних доріг;

 10. Низький рівень залучення інвестицій;

 11. Слабкий рівень розвитку історико-культурної спроможності;

 12. Зношеність інфраструктури комунальних закладів та установ

Можливості

(Зовнішні фактори)

Виграшні моменти, які створюються оточенням і могли б сприяти досягненню мети

Загрози

(Зовнішні фактори)

Зовнішні фактори , що можуть негативно вплинути на майбутню стратегію

 1. Продовження реформи децентралізації в країні (самостійність розвитку громади)

 2. Продовження діяльності в Україні проектів міжнародної технічної допомоги, що будуть підтримувати об’єднані громади;

 3. Зростання популярності сільського, екологічного (зеленого), культурного, туризму серед населення України та Європи, розвиток внутрішнього туризму;

 4. Зростання світового попиту на продовольство, в том числі органічне, стимулюватиме розвиток АПК;

 5. Покращення бізнес-клімату в Україні завдяки новим законам та реформам;

 6. Прискорення процесів євроінтеграції, впровадження безвізового режиму сприятиме зростанню зацікавленості інвесторів до України;

 7. Зростання кількості високотехнологічних сільськогосподарських та переробних підприємств, які будуть використовувати інноваційний потенціал та робочу силу.

 1. Продовження або замороження військового конфлікту на сході України.

 2. Реформи проводяться повільно, незапланованими темпами через корупцію у владі, що призводить до погіршення інвестиційного клімату.

 3. Зростання міграції, виїзд за межі громади кваліфікованих кадрів;

 4. Перекладання на місцеве самоврядування державних фінансових зобов‘язань щодо забезпечення соціальних стандартів.

 5. Недосконала законодавча база, високій податковий тиск на бізнес;

 6. Інфляція, нестабільний курс валюти.

 7. Зростання цін на енергоносії;

 8. Високі процентні ставки при отриманні кредитних ресурсів будуть пригнічувати розвиток економіки.

 9. Зниження рівня реальних доходів населення.

 10. Виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок природних катаклізм та наявність потенційно небезпечних об’єктів (аміакопровід);

 11. Виникнення форс-мажорних ситуацій, потребуючих великих капіталовкладень

 

7. Стратегічні та операційні цілі громади

8. ПЛАН ЗАХОДІВ
9. Форма пропозиції

11. Каталог технічних завдань на проекти місцевого розвитку
12. Презентація стратегії розвитку
13. Розпорядження про громадські слухання
14. Протокол громадських слухань

Контакти

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Соборна, 86, смт Воскресенське, Миколаївський р-н, Миколаївська обл., 57210,

тел.(0512) 68-84-21 (відділ загальної та організаційної роботи),

68-11-39 (центр надання адміністративних послуг, державний реєстратор),

68-11-94 (бухгалтерія, фінансовий відділ) ,

68-11-37 (відділ соціального захисту населення);

E-mail: vselrada@gmail.com, Web: https: //voskresenska.rada.today