Інструкції з підготовки бюджетних запитів

99 Про затвердження інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту до проєкту селищного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28.08.2020 р. смт Воскресенське № 35-р Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту селищного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди

І Н С Т Р У К Ц І Я щодо заповнення форм бюджетного запиту до проєкту селищного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди 

Розшифровка власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються за рахунок спеціального фонду міського бюджету, на плановий бюджетний період 

Бюджетний запит 3

Бюджетний запит 2

Бюджетний запит 1

 

Контакти