До уваги фермерських господарств, які бажають долучитись до державної підтримки!

До уваги фермерських господарств, які бажають

долучитись до державної підтримки!

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року №106, до пакету документів, необхідних для отримання фінансової підтримки фермерське господарство подає довідку, видану Українським державним фондом підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд) про відсутність простроченої заборгованості перед фондом.

Як отримати довідку?

Крок 1. Фермерське господарство заповнює запит відповідно до форми, що додається.

Крок 2. Направляє запит до Укрдержфонду (м. Київ) одним із вказаних способів:

  • поштою на адресу: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, кімната 507

АБО

  • на електронну адресу ukrdergfond@ukr.net (запит має бути відсканований/ сфотографований).

Крок 3. Довідка готується протягом 3-х робочих днів та надсилається на адресу фермерського господарства, зазначену у запиті.

Довідка чинна протягом 30 календарних днів.

УВАГА! Для отримання зазначеної довідки фермерські господарства можуть звертатися із запитами за формою вже сьогодні, проте прийом документів на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь від новостворених фермерських господарств Миколаївським відділення Укрдержфонду поки не розпочато.

Про початок прийому документів на отримання бюджетної субсидії буде повідомлено додатково.

Довідки за телефонами Миколаївського відділення Укрдержфонду: (067) 813-38-18, (063) 402-44-44, (050) 287-82-74.

Форма 1

Український державний фонд

підтримки фермерських господарств

_______________________________________

(назва фермерського господарства)

_______________________________________________________

Прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка звертається із запитом)

_______________________________________________________

(телефон)

_______________________________________________________

(адреса для листування)

З А П И Т

Прошу надати довідку про відсутність простроченої заборгованості перед Укрдержфондом фермерського господарства _________________________

(назва фермерського господарства)

_____________________________________________________________

(код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків)

_________________________________________________________________________________

(юридична адреса фермерського господарства)

Довідка необхідна для пред’явлення ________________________________

__________________________________________________________________

(назва організації, куди надається довідка)

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 106 від 07.02.2018 р. «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств».

Я, ___________________________________, несу відповідальність за

(прізвище, ініціали)

достовірність наданої інформації.

Додаток: довіреність (якщо запит подається уповноваженою особою)

Дата

Голова фермерського господарства/

уповноважена особа _______________________

(прізвище, ініціали, підпис)