Адміністративна позовна заява про включення до списку виборців

До Ленінського районного суду міста Миколаєва

54028, м.Миколаїв, вул.Космонавтів, 81

Позивач: Іванов Іван Іванович,

Реєстраційний номер картки платника податків _________________

Адреса проживання (виборча адреса): 5_____, м.Миколаїв, вул._______________ буд_______,

тел. (0512) 564564654

Адреса електронної пошти 564888555@mail.gov.ua

Відповідач: Дільнична виборча комісія №_________ територіального виборчого округу №___________

Адреса ДВК: 54028, м.Миколаїв, вул.______________________буд._____

(засоби зв’язку невідомі).

 

Адміністративна позовна заява

про включення до списку виборців

 

Відповідно до положень статті 55 Конституції України та статті 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

З «____» ___________ року я постійно проживаю за адресою: __________________ ____________________________________________, є громадянином України та на день голосування на виборах Президента України мені виповнилось вісімнадцять років. Отже, я маю бути включений(а) до списку виборців для голосування на виборах Президента України на виборчій дільниці №______ територіального виборчого округу № _____ .

Проте, коли я звернувся(лась) до дільничної виборчої комісії №___, з’ясувалося, що у списках виборців, відомості про мене відсутні, що стало причиною звернення до суду з позовом про вирішення зазначеного питання.

Відповідно до ч.3 ст.274 КАС України позовна заява щодо уточнення списків виборців подається без сплати судового збору.

Згідно із записами у моєму паспорті серії____ №______, виданого року ________ РВ Г УМВС України в _______________ області, я зареєстрований(-а) за адресою: кв.__ у будинку №__ по вул.________ у м._________.

Згідно із довідкою дільничної виборчої комісії № _____ територіального виборчого округу № _____ , що заходиться за адресою м.___________________________________________, я до списку виборців цієї виборчої дільниці не внесений(а).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 31 Закону України «Про вибори Президента України», до попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу, та виборча адреса яких відповідно до відомостей Державного реєстру виборців відноситься до цієї виборчої дільниці. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці. Вважаю, що у цьому випадку є усі підстави для внесення мене у списки виборців, так як я є громадянином України, за віком маю право голосу та місце реєстрації (виборча адреса) відноситься до виборчих адрес виборчої дільниці №_________.

Відповідно до ч.3 ст.32 Закону України «Про вибори Президента України» кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Громадянин має право звернутися до відповідної дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Враховуючи викладене, та керуючись ст. 274 КАС України, та ч. 3 ст. 32 ЗУ «Про вибори Президента України»,

ПРОШУ:

Включити мене до списку виборців виборчої дільниці № _______ територіального виборчого округу № ____ для голосування на виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Додаток:

  1. Копія паспорта громадянина України на _______ аркушах (або інший документ що підтверджує особу , визначений ЗУ «Про вибори Президента України»).\

  2. Довідка ДВК №_______ про відсутність в списку виборців

____” _______ 2019 року                  Підпис                   Прізвище, ініціали